Zawory

Zawory zwrotne typu ZZ

Karta katalogowa ZZ-page-001 Karta katalogowa ZZ-page-002

Zawory odcinające typu ZO

Karta katalogowa ZO-page-001 Karta katalogowa ZO-page-002

Zawory odcinające typu ZO z dźwignią motylkową

Karta katalogowa ZO z dźwignią motylkową-page-001 Karta katalogowa ZO z dźwignią motylkową-page-002

.